Hjelpemidler for skadede eller eldre hunder

Vi vil gjerne ta godt vare på dyrene våre og hjelpe dem til å ha et godt liv selvom de har fått en skade eller de begynner å dra på årene.  Her finner du noen produkter som kan være til hjelp.